Beskæftigelse, erhverv og turisme   

 

 

Home
Om personen
Politik
Presse
Aktuelt
Kontakt
Links

 

 

Bosætningsmæssigt er Nibe-området særdeles attraktivt, og det er lykkedes at tiltrække mange nye indbyggere til området. Dette er også tilfældet mange andre steder i den nye kommune og denne udvikling ser jeg gerne fortsætter.

For at gøre dette må vi sørge for, at alle i den erhvervsdygtige alder der er bosat i Det Nye Aalborg skal have mulighed for at udvikle deres evner i et job, og at især de unge sikres job eller uddannelse. Desuden skal vi fastholde den kommunale indsats med det formål at sikre at beskæftigelses- og uddannelsesniveauet øges til gavn for de ledige.

Derfor vil jeg arbejde for få etableret flere arbejdspladser i kommunen og dette skal opfyldes ved at pleje de eksisterende virksomheders muligheder og sørge for at Aalborg Kommune er et attraktivt sted for iværksættere og virksomheder at slå sig ned.

I den kultur- og erhvervspolitiske redegørelse fra 2000, ”Danmarks kreative potentiale”, kan man læse at kultur og fritid er blevet et stadigt vigtigere redskab i konkurrencen om at tiltrække medarbejde, turister og investeringer. Image, oplevelser, livsstil og livskvalitet er nogle af de områder hvor vi skal konkurrere med andre kommuner.

Derfor foreslår jeg at Erhvervs- og Turistkontorerne bevares og udvikles til at være drivkraften i arbejdet med at servicere virksomhederne og forbedre Det Nye Aalborgs image som et ideelt sted at arbejde og leve.

Mit forslag er, at der sættes fokus på Aalborg som en sports- og fritidskommune, hvor borgerne har mulighed for at boltre sig i fritidstilbud af høj kvalitet, og at der skal være attraktive bosætningsforhold i hele kommunen, bl.a. med hensyn til offentlig transport. Vi skal være bedre til at markedsføre de mange sports- og fritidsmuligheder der er i Aalborg kommune, som f.eks. sejlads, surfing, golf, cykel- og vandreture, da dette vil også sætte fokus på kommunen som et attraktivt turistområde.

Home | Om personen | Politik | Presse | Aktuelt | Kontakt | Links