Natur og by   

 

 

Home
Om personen
Politik
Presse
Aktuelt
Kontakt
Links

 

 

Min målsætning er at Aalborg Kommune skal videreudvikles til en kommune hvor det er sundt og rart at leve – emner som naturbevaring, byudvikling  og infrastruktur er i dette henseende meget vigtige.

Vi skal sørge at Kommunens natur og miljø sikres og bevares, så den kommende udvikling kan ske på et bæredygtigt grundlag, der dækker både nutidens og kommende generationers behov.

Jeg vil gerne at Det Nye Aalborg bliver kendt som en aktiv grøn kommune, der er ledet af et forsigtighedsprincip i miljøpolitikken, dvs. mere end blot  at opfylde de lovgivningsmæssige mindstekrav til miljøet.

Jeg vil arbejde for:

bullet

at sikre rent drikkevand uden spor af kemikalier til alle kommunens indbyggere,

bullet

at renovere kloaksystemerne og etablere et sammenhængende kloaksystem som alle landsbyer er tilkoblet,

bullet

at reducere næringssaltene og det organiske stof i vandløbene,

bullet

at tilsyn og rådgivning til miljøtruende virksomheder intensiveres,

bullet

at udbygge samarbejdet mellem kommunerne omkring Limfjorden med henblik på at få en renere og mere levende fjord.

Desuden skal Aalborg Kommune på alle politiske områder tænke grønt, såvel ved etableringer og anlæg, som ved driften.

Med hensyn til infrastrukturen vil jeg arbejde for, at der udarbejdes plan for vejenes trafiksikkerhed, og at denne plan lægges til grund for en øget indsats for sikkerheden på det kommunale vejnet – dette betyder også at vedligeholdelsen af de kommunale veje skal have et højere fokus.

 

 

 

Home | Om personen | Politik | Presse | Aktuelt | Kontakt | Links