Skole, pasning og fritid   

 

 

Home
Om personen
Politik
Presse
Aktuelt
Kontakt
Links

 

 

Skole

I Det Nye Aalborg får vi muligheden for at efterleve den nye folkeskolelov med hensyn til undervisningsmidler, udstyr og informationsteknologi. Hele projektet med renovering af skolerne er allerede påbegyndt, og vi kan se frem til at både børn, lærere og skolernes øvrige ansatte kan få tidssvarende arbejdsforhold.

Når det er sagt, vil jeg arbejde for at denne renovering af kommunens skoler fortsætter i hele kommunen, og at der stadig afsættes tilstrækkelige midler til vedligeholdelse af vores institutioner og vores skoler, så skolevæsenet gøres tidssvarende og får ressourcer til at leve op til folkeskolelovens målsætning.

Derfor er mener jeg også at det er vigtigt at bibeholde de nuværende kommunale skoler, også de helt små i yderområderne, så vi kan bibeholde serviceniveauet eller endda hæve det.

Pasning

Jeg vil arbejde for en holdbar løsning på børnepasningen i hele kommunen, så vi kan fastholde og udvikle et pasningstilbud af høj standard til alle børn – dette indbefatter at børnene skal passes lokalt, dvs. i deres nærmiljø, da dette skaber en tryghed for både børn og forældre. Derudover mener jeg at vi skal arbejde hårdt for at hæve normeringen i børnehaverne, så pædagogerne kan få mere tid sammen med det enkelte barn og at normeringen i tilsynet og supervisionen for dagplejen løbende tilpasses antallet af børn.

Fritid

Fritidsaktiviteter er utroligt vigtige for vores børn og unge og derfor er det også vigtig for mig som forælder og politiker at sikre disse fritidsaktiviteter en holdbar fremtid. Dette gælder f.eks. ungdomsskolen, som skal have muligheden for at give spændende og aktiverende tilbud og at støtten til Musikskolerne fastholdes eller udvides. Dette inkluderer selvfølgelig også tilbud til børn med forskellige problemer og handicaps, hvor vi får muligheden for at have en øget og tidlig forebyggende indsats.

Desuden vil jeg kæmpe for at der planlægges en samlet idrætspolitik for hele kommunen, herunder bl.a. at der indledes planlægning af en svømmehal ved Nibe-Hallen og at udbygningen af fritidsfaciliteter for børn og unge generelt skal tilgodeses, specielt i yderområderne.

 

Home | Om personen | Politik | Presse | Aktuelt | Kontakt | Links